Opleiding Osteopathische geneeskunde te Amsterdam

Het College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam verzorgt een Hogere Beroepsopleiding. Wanneer de opleiding is voltooid en de examens met goed gevolg zijn afgelegd, kan men zich vrij vestigen met een particuliere praktijk. Lees verder...

Het laatste
Nieuws

Dagschool Nederland van start

Datum: 15-10-2016
September 2017 zal de dagschool Nederlands College voor Osteopathie Sutherland in Amsterdam van start gaan. Programma: 4 jaar Bachelor en 1 jaar Master. Toelating: HAVO en VWO met N&G of N&T. 
 

Master Science Nederland van start

Datum: 15-10-2016
September 2017 zal de Master-opleiding aan College voor Osteopathie Sutherland in Amsterdam van start gaan. Programma: 2 jaar MasterScience. ECTS: 120. Toelating: Afgesloten Osteopathie-opleiding D.O.. Europese Studentenuitwisseling

Datum: 22-06-2016

OsEAN, het „Osteopathic European Academic Network“, is een netwerkvan Europese opleidingscentra voor Osteopathie, waarvan College Sutherland lid is.Studenten hebben de mogelijkheid aan een andere Europese school cursussen en kliniekdagen te volgen.

Lees verder.... 

Wat is Osteopathie?

Het menselijk lichaam voert constant onbeschrijfelijk veel bewegingen uit. De bewegingen die bekend zijn, zijn voornamelijk de willekeurige bewegingen. Deze voeren we bewust uit, zoals het draaien van het hoofd, het opheffen van een arm, bukken etc. Maar er zijn nog vele bewegingen die we ons niet bewust zijn.

Open dagen College Sutherland

Regelmatig organiseert de opleiding voorlichtingsdagen, waar korte demonstratielessen worden gegeven. Hierdoor krijgt u een indruk van de osteopathie, de opleiding en het niveau van de lessen. Tevens wordt de inhoud van het beroep osteopaat uiteengezet en kunt u vragen stellen aan docenten of studenten. Lees verder...

Eerstvolgende open dagen:
  • 28 januari 2017 (14.00 - 17.00 uur)
  • 22 april 2017 (14.00 - 17.00 uur)
AANMELDEN OPEN DAGEN

RTL life-experience item over College Sutherland.

Voor het programma RTL life-experience zijn er opnames gemaakt bij het College Sutherland. In dit item komt de werkwijze van de osteopathie aan de orde en krijg je een indruk van de school, het gebouw, de lessen, de studenten. Een dagje meelopen op de school vertelt natuurlijk nog meer.

Meelopen tijdens de lessen?

Wij nodigen u van harte uit om de opleiding te bezoeken, onze deuren staan open. Er is te allen tijde gelegenheid de lessen van College Sutherland bij te wonen. Hierdoor kunt u ook in de verschillende jaren een kijkje nemen. Lees verder

Wat kan de Osteopathie behandelen?

Osteopathie kan meestal een positieve bijdrage leveren aan het herstel van de patiënt. Bij uitstek de behandeling van functionele aandoeningen, aspecifieke klachten en somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Dit vormt meer dan de helft van de dagelijkse klachten in de huidige gezondheidszorg.

Voorbeelden van klachten en aandoeningen:

  • Hoofdpijn, migraine, duizeligheid, KNO-problemen;
  • functionele buikklachten zoals prikkelbaar darmsyndroom, verstopping, pijn;
  • gewrichtsklachten, nek- en rugklachten met en zonder uitstraling;
  • bekkenklachten (incl. zwangerschap), pijn in armen of benen;
  • baby’s: problemen met drinken, slapen, boeren, huilen, voorkeushouding
  • kinderen: motorische ontwikkeling, groeiproblemen, allergieën, buikklachten
  • maar ook gedragsproblemen, zoals hyperactiviteit, depressie, etc.

Osteopathie: gezondheid in goede handen

van Christopher Newiger
Vertaald & bewerkt door Rob K. Muts.

Rob K. Muts heeft dit boek niet alleen vertaald maar ook bewerkt en geschikt gemaakt voor Nederland. Hij is directeur van het College voor Osteopathie Sutherland in Amsterdam, van de Academie voor Mesologie, alsmede van het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam, alwaar reguliere en complementaire behandelwijzen worden samengevoegd. In 2000 is zijn eerste boek Integratiecomplementaire geneeswijzen verschenen. Lees verder...

FAQ Veel gestelde vragen

Q: Ik heb geen medische vooropleiding. Kan ik geregistreerd osteopaat in Nederland worden?

Een mogelijkheid voor studenten zonder een medische vooropleiding is het fulltime-traject Osteopathie.

Dit is de enige mogelijkheid, die geaccrediteerd is door het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie). College Sutherland heeft hiervoor uitgebreide audit gehad van de Commissie van Advies, in samenwerking met het NRO...

Q: Klopt het dat College Sutherland geen modulen-onderwijs aanbiedt?

Ja dat klopt. Het patiëntgerichte concept dient te passen in het osteopathisch onderwijs en de osteopathische filosofie. Om het geheel te kunnen beoordelen is gedetailleerde kennis van alle onderdelen een absolute voorwaarde, maar dit moet continu gekaderd worden in alle mogelijke relaties met alle andere systemen. Dit mag op geen enkel moment in de opleiding achterwege blijven. Binnen College Sutherland worden wel modellen...

Q: Is Osteopathie een wetenschap?

Geen enkele geneeskunde is een wetenschap. Iedere vorm van geneeskunde maakt gebruik van wetenschap om haar concept c.q. uitgangspunten te onderbouwen. Ditzelfde geldt ook voor de osteopathie. Er bestaat geen enkele twijfel over de noodzaak tot wetenschappelijke onderbouwing van de osteopathie. Daar getuigen de wereldwijd duizenden studies binnen het vak Osteopathie van. Osteopathie is bij uitstek een vak van handvaardigheid, wat de osteopathie in een subjectieve hoek dreigt te zetten...

Q: Wat is de Benchmark Osteopathy van de WHO?

De Benchmarks for training in the Osteopathy is een document geschreven in 2010 door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). In het document staan de minimum eisen waaraan een osteopaat dient te voldoen. Een politiek belangrijk document, omdat het de wereldwijde erkenning voor osteopathie weergeeft.
De in het document vermelde eisen zijn echter voor de Nederlandse en verschillende Europese organisaties veel te laag. De standaarden voor geneeskunde zijn...

Opleiding Osteopathie: kritisch kijken en kiezen

Een opleiding Osteopathie kies je niet zomaar. Het is een keuze voor het leven. Het is de keuze voor een nieuw en ander beroep, voor een andere manier van denken, werken en leven.

Osteopathie is bij uitstek een beroep waarbij je kritisch moet zijn.
Kritisch naar de patiënt, kritisch naar de wetenschap en kritisch naar je eigen handelen. Maar ook kritisch bij de keuze van een opleiding in binnen- of buitenland.
 
kritisch kijken en kiezen.......